Skogslandskap farväl. 65 år i Dalaskogens tjänst

”Ser inte skogen för alla träd
Ser inte sanningen för alla lögner
Först när skogen är borta
blir sanningen tydlig”

/citat ur boken Skogslandskap farväl

För ca två månader sedan producerade vi en bok på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Dalarna. Boken Skogslandskap Farväl är på 384 sidor plus omslag och trycktes i 2 000 exemplar. När jag idag var i kontakt med Bengt Oldhammer, som är initiativtagare och själv medverkar i boken, får jag veta att den sålt så pass bra att de nu räknat hem kostnaderna. Och de har böcker över för att gå med lite vinst. Den vinsten tänker de enligt Bengt använda till finansiera andra projekt.  Jag tog tillfället i akt att ställa några frågor till honom om arbetet med boken.

Bengt Oldhammer 2 for webb
Bengt Oldhammer när böckerna levererades. Foto: Bengt Oldhammer

Att göra en bok i ett sådant här relativt smalt ämne är inte vanligt.
Vad var syftet med att göra denna bok?

-Att öka förståelsen och kunskapen om varför vi måste slå vakt om de fåtaliga skyddsvärda naturskogar och skyddsvärda skogslandskap som finns kvar. Men den är också ett tidsdokument där några av Dalarnas mest kunniga naturvårdare medverkar, en del med 65 års erfarenhet av skogens förvandling från artrika naturskogar till plantager.

Har ni nått syftet med utgivningen?

-Vi har nått ut med budskapet i media men att sedan förmå skogsbruket att spara skyddsvärda skogar är tyvärr inte det lättaste. Syftet är alltså inte nått, men vi jobbar på det.

Hur har den tagits emot av läsarna och hur har andra medier uppmärksammat den?

-Vi har fått översvallande lovord och dessutom ovanligt många kommentarer. Ofta brukar det vara ganska tyst från läsarna när man gett ut en bok, men inte denna gång. Den berör och många uppskattar bokens innehållsmässiga tyngd. De största tidningarna i Dalarna har skrivit helsidor om den. Ytterligare flera artiklar och reportage är på gång vet jag. Den beskrivs också på olika hemsidor, t ex Natursidan.se

 I vilka sammanhang använder ni boken?

-Vi har delat ut den till ganska många politiker och beslutsfattare, men annars säljer vi den på olika möten som Naturskyddsföreningens kretsar har. Föreningen har ju över 7000 medlemmar i länet och den sprids kanske inte mun från mun men i alla fall hand från hand. En del bokaffärer och Naturum säljer den också.

 Av vilken anledning ville ni ha det absolut bästa miljöalternativet?

-Naturskyddsföreningen vill ju gärna vara ett föredöme i sådana här sammanhang. Solcellselen imponerade mest på styrelsen men flera tyckte också det var bra att transporten inte gick med lastbil. Papperet kommer från ett skogsbruk i Europa som inte bedriver storskaligt hyggesbruk på det sätt som sker överallt i Sverige sedan mer än 60 år tillbaka. Att den tryckts på papper framtaget enligt tysk FSC-standard var en tydlig markering från vår sida.  Det faktiskt finns alternativa skogsbruksmetoder. Tänk när de som köper pappersprodukter börjar kräva ett skogsbruk utan hyggen?

Berätta varför det är viktigt för er.

-Mest en samvetsfråga höll jag på att säga. Nej, men det är klart att man vill skada miljön så lite som möjligt om det går.

Vad var svårast under processen?

Att värdera transporten från Italien kontra transporten från ett tryckeri i ett närområde i Sverige var knepigt.

Vad var lättast under processen?

Att bestämma sig för solcellsel. Det är en klockren signal om att vi vill inte ha olja, kol eller kärnkraft.

 Enligt dig är många exemplar redan sålda men ni har en del kvar. Om jag skulle vilja köpa ett eget exemplar, var kan jag köpa det?

-Maila  namn och adress till  kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se  (200 kr plus 45 kr frakt)

Planerar ni någon uppföljare?

-Nej , men gärna en ny upplaga…

Ja, då vet du vart du ska vända dig, eller hur?

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svenska Turistföreningens gröna fokus

STF 2017 Bild 1

Telefonintervju med Sara Wangler, Marknadskommunikatör, Svenska Turistföreningen.

-Hej Sara, Jonas Jernberg från Creaprint/STIGE här. Har du tid med en liten intervju?
-Ja, det passar bra, bara det inte tar för lång tid. Jag ska in på ett möte halv två.

-Nej, då jag vill bara ställa några korta frågor hur ni på STF ser på miljö och hållbarhet?
-Att jobba hållbart ligger i vårt DNA.
STFs hållbarhetspolicy bygger vidare på vår 131-åriga historia, och pekar ut en nödvändig och viktig riktning för vårt hållbarhetsarbete – att vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige.

-Kan du ge några exempel?
Våra 7 viktigaste hållbarhetsfrågor är:

  • Slå vakt om allemansrätten
  • Verka för god infrastruktur för hållbar turism
  • Tillgängliggöra natur och kulturupplevelser för fler
  • Säkerställa god kvalitet på produkter, erbjudanden och anläggningar
  • Verka för tillgång till bra leder
  • Minska verksamhetens klimatpåverkan
  • Verka för bullerfri natur/tysta miljöer, framförallt i fjällen.

-Vem ansvarar för det hos er?
– Det är allas ansvar. För de stora penseldragen har vi Maria, vår Hållbarhetsansvarig. Hon har jobbat hos oss i snart ett och ett halvt år. Och det innebär att vi nu jobbar än mer fokuserat med detta.
Vi har även en digitala utbildning, Hållbarhetsresan, som är ett bra verktyg för oss alla som jobbar på STF.

-När ni pratar hållbarhet, vad menar ni då?
-Vi ska vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige. När våra medlemmar och gäster turistar i Sverige med STF ska de veta att detta är vårt fokus. Vi har till exempel precis lanserat ett Hållbarhetslöfte till våra gäster och medlemmar. Ett löfte i tio punkter som är baserat på vår policy och där varje anläggning uppfyller det på sitt unika sätt. Det berör allt från källsortering och energiförbrukning till vårt bidrag för en levande bygd och hur vi inspirerar gästerna att leva mer hållbart.
Vi ska även utveckla vår verksamhets samhällsrelevans, lönsamhet och medlemsnytta samtidigt som vi tar ett miljömässigt och socialt ansvar i allt vi gör.
Man kan läsa mer om det på vår webb.
När vi renoverar våra  fjällstugor mitt ute på fjället innebär alltid stora utmaningar.
Vi försöker utföra de flesta transporter under vintern när material kan fraktas med bandvagn och skoter. Då en bandvagn kan ta 4–6 gånger större laster än en helikopter.

-Hur går det jobbet?
– Bra, när det gäller Hållbarhetslöftet ska alla våra boenden ha skrivit under Hållbarhetslöftet inom tre år. Och just nu har cirka 25 anläggningar skrivit under. På våra boenden jobbar vi kontinuerligt med att lyfta hållbarhetsfrågor och arbeta så lokalt som möjligt.

-Ni har många leverantörer för att verksamheten ska fungera. Vad ställer ni för krav på dem?
-Vi ser hela tiden över våra inköp och vilka leverantörer vi jobbar med. De ska liksom vi, hela tiden utvecklas. Vi måste hålla hårt i reglerna för att vara trovärdiga. En leverantör som slarvar med det arbetet kan förlora uppdraget.
I och med att vi är en medlemsorganisation så styr medlemmarnas krav mångt och mycket våra beslut. Och vi vet att våra medlemmar är generellt mycket kunniga och engagerade i natur, miljö och klimatfrågor. Så man kan säga att vårt miljöengagemang går ända från den enskilde medlemmen hela vägen till ledningen.

– Hur ser du på den senaste leveransen av katalogen och kartorna från oss?
-Vi är mycket nöjda. Och vi har ju samarbetet i många år nu och det flyter på bra. Vi gillar att ni tar energin från egna solceller och transporterar på järnväg.
Det är lite mer än vad många av era konkurrenter i upphandlingarna gör. Och det är förstås en bidragande orsak till att vi har fortsatt samarbetet under många år.

STF 2017 Bild 2
(kolofonsidan i årets katalog)

STF 2017 Bild 3
(sida i katalogen med miljömärkningar och förklaringar)

– Nu närmar sig klockan halv och jag tänker inte ”plåga” dig med mer frågor. Så du hinner till ditt möte. Tack för att du tog dig tid och ville berätta.

-Tack själv.

/Jonas Jernberg

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Norstedts Kartor har hittat rätt väg i miljöfrågan.

Norstedts kartor som idag ägs av Storytel har under en rad av år samarbetat med STIGE för att utveckla sin kartproduktion. Det handlar ibland om Atlaser, ibland om Fjällkartor för Lantmäteriet och ibland om vägkartor.

Pedro Pettersson, chef för Norstedts Kartor, berättar att de inte i första hand valt STIGE vare sig för solcellselen till produktionen eller för tågtransporterna, utan för att det helt enkelt alltid fungerat så bra så länge.

”-Ta vår senaste Fjällkartsproduktion som ett exempel. Vi ville byta papper till ett bättre alternativ ur hållbarhetsynpunkt och även öka återgivningen av alla höjdkurvor och andra detaljer som är så viktiga att de syns bra på kartorna. Det arbetet hade vi absolut inte klarat på den korta tid vi hade på oss om det inte hade varit för STIGE´s medverkan”, säger Pedro.
”-Vi hade sneglat på ett material som våra konkurrenter använder, men vi tyckte det var för grovt, fibrerna i materialet störde återgivningen. När STIGE hjälpte oss med att testa Polyartmaterialet och det gav ett så bra resultat kände vi att vi var hemma. När vi senare presenterade faktiska provtryck för vår uppdragsgivare, Lantmäteriet, så blev de nästan lyriska. De hade aldrig sett ett så bra tryck hävdade de.   Nu hade vi äntligen hittat ett mer hållbart material som gav bättre resultat och dessutom kändes skönt i handen,” fortsätter Pedro.

Fjällkoartor 2017

När jag frågar honom om hur han ser på miljöaspekten så tvekar han inte,
”-Miljön är alltid viktig för oss. Vi lever kvar med den relativt stränga miljöpolicy som vår förra ägare, KF, hade. Och vi finner ingen anledning att tumma på det. För oss har miljön givetvis ett pris, sedan kan det ligga på olika nivåer från fall till fall”, poängterar han.
”-I fortsättningen ska vi bli duktigare på att märka våra produkter med de miljömärkningar de har, för att visa våra kunder att de gjort ett bra val när de köpt någon av våra produkter.
-Vi tycker det är viktigt att vi kan dra vårt strå till stacken för en bättre jord. För vi avbildar den ju på sätt och vis i våra produkter och då känns det extra trevligt att veta att vi gör vad vi kan för att inte smutsa ned den i onödan,” avslutar Pedro.

Innan vi säger hej då och avslutar intervjun, meddelar han att de även ska se över om inte fler av deras produkter kan produceras hos STIGE, nu när digitaltrycket kommit i gång.

Det låter som ljuv musik i mina öron och jag är nöjd med att vi bidragit till att visa vägen till ett mer klimatsmart sätt att producera kartor.

/Jonas Jernberg
2017-03-06

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Klimatneutrala Bokningsbolaget   

I januari levererade vi för elfte året i rad Bokningsbolagets Konferenskatalog (498 sidor A5) och återigen har en klimatneutral produktion landat hos deras kunder.

Kolofonsida 2017
Bokningsbolaget  har sedan 2009 strävat efter att göra företaget klimatneutralt. På senare år har de gjort det i samarbete med South Pole Group som hjälper företag och organisationer i deras arbete att nå klimatneutralitet och även klimatkompensera för de faktorer som trots allt ger lite klimatpåverkan.

Leif Bergström, vd på Bokningsbolaget, menar att detta har gjort företaget mer lönsamt även rent ekonomiskt. Det som började 2009 som en ren samvetsfråga i ledningen har nu visat sig vara en bra affär för hela organisationen. ”Vi har under åren hela tiden blivit bättre på att hushålla och få våra medarbetare med på tåget. Våra omröstningar i företaget om var klimatkompensationen ska investeras har varit en bra källa till resonemang kring klimat och hållbarhet som vi vet spritt ringar på vattnet”, säger Leif.” Vi jobbar också aktivt med att guida våra kunder som önskar klimatneutrala event och konferenser. Själva kompensationen står de själva för, vi hjälper dem ta reda på hur mycket de bidragit och därigenom hur mycket och var klimatkompenseringen gör mest nytta”, avslutar han.

Therese Wesström på South Pole Group är den person som hjälper Bokningsbolaget att beräkna sin klimatpåverkan bl.a. på den katalog vi producerar. ”Jag är riktigt imponerad av era solceller och tågtransporter, säger hon till mig när jag pratar med henne över telefonen. ”Vid GHG uträkningen blir det inte mycket de (Bokningsbolaget) behöver ytterligare kompensera för. Bara för en kortare biltransport från omlastningen från tågvagnen till leveransdressen samt det som tillverkningen av pappret åstadkommit”, avslutar hon.

Pengar som Bokningsbolagets klimatkompensation innebär har i år satsats i ett projekt för energieffektiva spisar för hushåll i Mali. Projektet bidrar till att bränsleåtgången blivit mindre genom effektivare förbränning, samt att utsläpp av både växthusgaser och hälsofarlig rök minskat radikalt. Ett projekt som inneburit stor förändring för de familjer som berörts.

Sedan Parisavtalet 2015 där FN:s länder enades om att stoppa temperaturhöjningen till max 2 grader så inser vi att vårt arbete varit helt rätt. Det känns bra att veta att vi gör vad vi kan, utifrån vår verksamhet och våra förutsättningar. Vi tar nu ytterligare ett steg i den riktningen, inspirerade av Bokningsbolaget.

Vi ska nu hjälpa fler kunder att beräkna sin klimatpåverkan och kompensera både för den produktion vi hjälper dem med och även för hela kundföretaget.
Inom kort lanserar vi genom ett nystartat samarbete mellan Creaprint/STIGE och South Pole Group en lösning som jag snart berättar mer om.

Vi ångar vidare…
Tillgången på alternativa jordklot,
har visat sig vara begränsad.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jämför och gör ditt val.

Jag håller just nu på tittar på klimatavtryck i samband med tryckproduktion.

Solarpanels STIGE roof
Horizontal Solar panel Train symbol signs with text copy

Vår produktion med solceller och tågtransporter innebär som bekant väldigt låga klimatavtryck. Läs gärna mina tidigare inlägg på denna sida.

Vad gäller våra konkurrenter i t.ex. Baltikum ser det mycket sämre ut. Se länk.

I Estland är den huvudsakliga energiförbrukningen kopplad till Oljeschiffer/Oljesand med 8 ggr högre utsläpp av växthusgaser än traditionell oljeförbränning. Som i sin tur är tusen gånger värre än solceller.

I Litauen är det rysk naturgas som gäller i huvudsak från en enda leverantör, Gazprom. Viss kol och olja förekommer också. Naturgas är i och för sig bättre än både olja och kol, men fortfarande långt från solkraft.

I Lettland har man en liten vattenkraftsförsörjning men importerar mycket el från Estland, Litauen och Ryssland. Vilken produceras enligt ovan.

Frakten från de baltiska länderna till Sverige sker med lastbil och fartyg som idag inte renar sina utsläpp överhuvudtaget. Många rederier kör på den smutsigaste (billigaste) restoljan de kan finna, med stora utsläpp av växthusgaser, kolväten och cancerogena sotpartiklar som följd.

Utifrån detta tycker jag det är befogat att själv ställa sig frågorna, Vilken väg ska jag välja? Vad är miljön och klimatet värt? En krona/bok, fem kronor/bok eller var går min egen gräns?

Vi som gjort investeringar för klimatförbättrande åtgärder har gjort våra val.
Vi har sedan länge bestämt oss vad en bättre miljö är värd.
De som inte gjort motsvarande investeringar har gjort sina val.

Nu ställer jag frågan till dig,
-Vad väljer du?

Tillgången på alternativa jordklot
har visat sig vara begränsad.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Allt möjligt, på samma ställe med minsta möjliga klimatavtryck

2017 är det 90  år sedan vårt tryckeri STIGE S.p.A i Turin bildades.
90 år i grafiska branschens tjänst sätter sina spår.
Spår av erfarenhet, spår av kompetens, spår av kreativitet, spår av engagemang.

Många är de uppdrag som passerat genom åren, stora, små, unika eller helt enkelt bara vanlig ordinär produktion. Allt har behandlats med omsorg för kundens bästa. Creaprint har varit deras representant i Skandinavien 16 år.

Vad gör då en erfaren nittioåring? Jo, den satsar vidare,  utvecklar sig för att erbjuda ännu bättre service, fler tjänster och därigenom fler uppdrag.
Vi börjar jubileumsåret med att lansera vår webbtjänst för digitala tryck- beställningar.
stige-digital-web

Via webben beställer du enkelt trycksaker, så som små upplagor, visitkort, informationsblad, foldrar, kalendrar, posters, broschyrer, böcker, dekaler, variabeltryck, print on demand, med mera.

Under testperioden är webbplatsen än så länge på italienska men på sikt kommer fler språk att komma till. Behöver du hjälp med att göra din förfrågan, kontakta då mig så hjälps vi åt.

Testa själv>>

Detta innebär att vi nu vidgar vår produktportfölj av högkvalitativa, klimatsmarta och miljövänliga uppdrag.
Fortfarande från solcellsenergi och med tågtransporter.

Allt möjligt, på samma ställe med minsta möjliga klimatavtryck.
Det är så vi arbetar.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det bästa jag gjort

När jag växte upp kom det en massa invandrare till vår lilla stad för att jobba på kylskåpsfabriken och fabriken där man tillverkade hushålls och toapapper. Jag skrämdes av att dessa människor från österled bar kniv, slogs, badade bastu och hade konstiga matvanor. De åt t.ex inte ljust bröd som vi gjorde. De åt i stället ett mörkt bröd som var gjort på någon sur deg som vi aldrig hört talats om.

När jag efter några år började i gymnasiet i samma stad blev jag blixtförälskad i en av dessa döttrar. En finsk tjej. Jag fick jobba hårt för att hon skulle besvara mina känslor. Inte brydde jag mig var hon kom ifrån, hon var ju så himla söt. Efter ett tag lärde jag känna hennes familj och ursprung lite bättre. De var ju riktigt trevliga människor. Och att bada finsk bastu var ju underbart. Varför hade jag inte provat det innan?

Några knivar eller slagsmål varken såg jag eller hörde talas om.  Och deras efterugnsbakade rågbröd, paisti, memma och lantulaatikko smakade riktigt gott. Däremot fick jag berättat för mig om faderns umbäranden och sin flykt från kriget i Sovjet, hur han hittade sin kärlek i finska Karelen, hur de fick fly med båt för att senare via några kringelikrokar hamna i min hemstad. Jag såg att alla i familjen jobbade mycket hårt för att bli accepterade som medborgare i det nya landet. Pappan hade rykte om sig att jobba hårt i skogen och levererade ut dubbelt så mycket  timmer mot vad svenskarna gjorde. Mamman skötte hushållet och sitt heltidsarbete i en av stadens fabriker. Samtidigt som de tillsammans hade ett litet lantbruk med spannmål och köttdjur att sköta. De kom till Sverige 1950 med endast varsin resväska med allt de ägde och när de för några år sedan sålde gården de byggt upp och brukat var det med en stor förtjänst.

Jag är nu lyckligt gift med detta flyktingbarn vars svenska gren har varit med om att bygga upp den välfärd vi idag tar för given. Och hör och häpna, de var inga knivbärande slagskämpar, trots att många av dåtidens svenskar minsann visste vad de var för ena.

Vad jag själv bedrog mig innan jag lärde känna dem. Och jag är övertygad om att om vi idag skulle lära känna de som flyr hit så skulle vi få lägga mycket av vår ängslan och rädsla på hyllan. Och vi slipper då oroa oss i onödan och gå omkring och misstänkliggöra andra.

Så om du verkligen vill veta vad främlingar kan tillföra, gift in dig i familjen.
Det är det bästa jag har gjort.

december-2008-027

Jag vill önskar er alla en
God Jul,
Gleðileg jól,
聖誕節快樂,
Buon Natale,
Sretan Božić,
Joyeux Noël,
Glædelig jul,
Huvää Joulua,
¡Feliz  Navidad,
Crăciun  fericit
メリークリスマス,
С  Рождеством,
Merry  Christmas
عيد ميلا د مجي
د, کریسمس  مبارک

.

/ Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Drömmar kan bli sanna

Jag tror vi alla går och när en dröm. Det är liksom människans aldrig sinande förmåga att utveckla saker och ting som kommer ur drömmarna och visionerna.

För några månader sedan fick jag ett samtal från en för mig helt okänd person som berättade om sin dröm. Att få skriva en bok och dela med sig av den berättelsen till fler än bara sin närmaste familj.
Han heter Tony Barouta och bad mig om hjälp att få ut hans första bok ”Käbbelgrodans Hemlighet”. Han hade sett Bokänglar på webben och ringde därför mig. Vi talades vid en lång stund och det var något i hans engagemang och glöd som fick mig att säga: ”Ok vi provar”.

Tony skickade mig en del av det manus han hittills producerat och jag gillade det jag läste. Jag tänkte för mig själv att det var konstigt att han ännu inte gett ut någon bok. Det här är ju bra.

Efter några ytterligare telefonsamtal och mycket mailkontakt visste Tony hur han ville göra. Jag ”lånade” ut Bokängelnamnet och grundidén om denna crowd funding process så han kunde komma gång.

Tony driver nu detta på egen hand och jag hjälper bara till som bollplank och spridning av projektet via Sociala medier och webbplats.
Målet är satt till 100 Bokänglar och redan efter en vecka var de uppe i 66 st. Mestadels genom Tonys egna hårda arbete. Och nu är det bara ett 20-tal Bokänglar som saknas.

Vill du också hjälpa Tony att fullfölja sin dröm?

Bli då Bokängelgivare. Ge en Bokängel till någon som du känner vill vara det till ”Käbbelgrodans Hemlighet”.  I och med att själva boken inte producerats än kan du ge bort ett Bokängelcertifikat under tiden. Läs gärna mer om bokprojektet på Tonys blogg. Där kan du också anmäla dig. https://fantastiskabocker.wordpress.com/bokangel/

 

bokangelcertifikat-kabbelgrodan-med-givare-och-skugga
(
Exempel på Bokängelcertifikatet, namnen är fingerade)

Det är en skön känsla att få hjälpa någon att uppfylla sin dröm.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Då och då får man hjälpa till lite extra

I våras fick vi på Creaprint/STIGE en från början ganska ordinär förfrågan från en ny uppdragsgivare som gillade  vårt miljöfokus.

img_0122

En bok på 572 sidor med fyrfärgsomslag i hårda pärmar och inlaga tryckt i svart och med minsta möjliga miljöpåverkan. Efter några samtal i telefon och konversation via mail förstod vi att detta skulle bli en speciell utmaning.
Trots bokens omfång på 572 sidor så skulle den inte väga så litet som möjligt. Samtidigt skulle pappret inte vara för tunt så att texten skulle lysa igenom.

Arbetet med att hitta ett relativt tunt papper med god opacitet som inte var för gultonat, efter den amerikanska förlagan, började. Det som gjorde det lite extra trixigt var den bestämda miljöaspekten.. Vi skickade kunden ett antal pappersprover och till slut hittade vi ett som hade alla de egenskaper som behövdes för att nå de uppsatta kraven.
Processen var lite längre än vanligt, men idag när jag fick se det färdiga resultatet anser jag att det var värt det.
Jag har nog aldrig upplevt en så pass tjock bok som är så lätt att hålla sig uppslagen som denna. Till och med när man bara öppnar de första sidorna så ligger den öppen utan att vilja slå igen. Och jag behöver inte bända eller hålla i den. Den ligger bara där. Förmodligen är det en kombination av pappret och bindningen.

img_0120

Boktiteln Konsten att inte dö kan få vem som helst att haja till. För än så länge har ju ingen människa misslyckats med att dö. Men boken handlar om hur du kan påverka din livslängd genom att äta rätt. Ditt val av kost påverkar din hälsa och miljön så boken känns högaktuell.

I boken får du  konkreta och inspirerande tips och råd hur du kan äta och motionera för att ge dig själv de allra bästa förutsättningarna för ett friskare liv.

Är du nyfiken på att läsa den så an du köpa den här>>

Vi tackar Soulfoods Publishing för förtroendet och önskar lycka till med försäljningen.

Förmågan att göra nytta genererar  framgång.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tänka nytt är upplyftande

Jonas profilbild

Ibland är det oerhört nyttigt och upplyftande att stanna upp och se sig omkring. Det finns då en möjlighet att försöka se saker från nya perspektiv.
Jag hade en sådan stund under sommaren som gick. Jag vet inte om det var flytten till den nya lägenheten eller om det var något annat som fick mig att stanna till och och fundera.
Flytten har inte bara inneburit ett nytt hem, det har också resulterat i ett annat kontor (i hemmet), nya vyer, nya promenadvägar med hunden och möten med andra människor. Bara en sån sak som att plötsligt köpa hämtpizzan från en ny pizzeria var ett lyft. Pizzeria Bagdad på Norrcity i Örebro gör riktigt goda pizzor.

Som ni kanske redan förstått är mitt miljöengagemang ganska stort, med bl.a. solcellsproduktion på tryckeriet i Italien (STIGE), tågtransporter till och från och mycket annat som jag försöker göra så miljöbesparande som möjligt.

Av en ren tillfällighet sprang jag på ett koncept för recycling av mobiltelefoner för ett tag sedan. Jag kunde förstås inte låta bli att bli nyfiken och ville lära mig mer vad detta innebär. Plötsligt var jag mer involverad än jag vad jag tänkt mig från början. Först på fritiden och sedan alltmer som anlitad konsult.
Nu har ett första steg i den lanseringen av recyclade mobiltelefoner på marknaden skett.
Det fina i kråksången är att du får samma prestanda när du köper en recyclad mobiltelefon som en ny. Samtidigt gör du en rejäl insats för miljön. Under mitt researcharbete fann jag att en enda liten mobiltelefon (smartphone) genererar 86 kilo avfall under tillverkningsprocessen. Ja, du läste rätt, 86 kilo! Så egentligen skulle man behöva en skottkärra för att kunna bära mobilen med sig.
Metaller av olika slag ska brytas och utvinnas ur jorden för att sedan ingå i diverse komponenter i telefonen. En jord vars årliga resurser vi idag har förbrukat redan efter 8 månader. Det är inget annat än vansinne och det torde vara klart för alla och envar att så kan vi inte fortsätta.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Ett tips är att sätta sig en stund, ta en funderare kring vad kan du i din vardag kan göra för miljön.
Nu kan jag tipsa om en sak du faktiskt skulle kunna göra.

Köp en recyclad mobiltelefon. Spara på miljön och spara pengar. Du får samma prestanda som en ny så egentligen finns bara fördelar.
Köp den kontant eller på avbetalning, köp den med eller utan abonnemang, men köp den nu. Det är inget att vänta på. Nedanstående länk går till MyBeats web shop där du kan läsa mer här>>.

Naturligtvis är det upp till dig själv att följa mitt tips, valet är ditt. Men ibland är det riktigt spännande att tänka i nya banor.

Ett annat tips är att fortsätta köpa tryck från 100% solcellsproduktion.

De ställen där alla tänker lika, där blir det inte mycket tänkt.

/Jonas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar