Kan svenska bokköpare vara klimatskeptiker?

I bransch efter bransch börjar man nu märka en tydlig övergång från den gamla linjära slit och släng konsumtionen till den mer cirkulära, ekologiska och klimatsmarta. Fler konsumenter börjar göra medvetna val och ratar de varor som anses skadliga för miljö och klimat. Nu senast är det just det som en del bedömare anger som en bidragande orsak till klädjätten H&M:s vikande försäljningssiffror.

Men ännu har det inte riktigt nått litteraturkonsumenter i lika hög grad.

I de samtal jag den senaste tiden haft med företrädare för olika svenska förlag så upplever de inte att det efterfrågas av deras bokköpare. Det är helt enkelt inte på tapeten i branschen. Utan förlagen brottas fortfarande med kostnadsläget och försöker få ner totalkostnaden på varje enskild bokproduktion. Vilket innebär att det i många fall inte kan göras något åt miljön. Det finns helt enkelt inte pengar att unna sig den ”lyxen”. Vilket är helt förståeligt. Men synd.

Ett exempel är den senaste stora upphandlingen av tryckeritjänster som ett mycket stort svenskt förlag gjorde i slutet av 2017. Där nämndes inte miljöaspekten varken som skall eller bör kriterier med en enda stavelse. Och när jag ställde frågan till ansvarig person fick jag till svar att det ville han inte diskutera med mig överhuvudtaget. Utan de litar på att de som är med i upphandlingen är miljövänliga. Och visst kan det vara så att alla producenter är det på olika sätt, det kan jag inte veta och ingen annan heller, då det inte redogörs.
Men jag anar en och annan uggla i mossen.

Som motvikt till detta kan jag nämna en offentlig upphandling jag nyligen var involverad i, där det gällde inköp av elfordon till kommunala fastighetsbolag. Där var ett av skall kraven minst ISO 14001 certifiering. Utan en sådan blev du helt enkelt diskvalificerad ur upphandlingen. Tydligt, koncist och enkelt att följa upp.

Personligen kan jag tycka det är lite märkligt att litteraturkonsumenter inte påtalar vikten av en klimatsmart produktion av de böcker de vill läsa. De som allmänt ses som lite mer utbildade, belästa och medvetna än gemene man.
Vad kan det bero på?
Beror det på att ingen för debatten?
Eller finns orsaken att finna i att böcker är en mer sällanköpsvara än t.ex. mat och kläder, så därför tror man inte att valet påverkar så mycket?
Kan det vara så att alldeles för få är medvetna om hur mycket en bokproduktion egentligen påverkar våra gemensamma resurser?
Eller kanske är det för att de mer miljömedvetna yngre konsumenterna inte köper så mycket böcker?
För inte är det väl så att de är klimatskeptiker?

Det är ju givetvis väldigt svårt att hitta ett entydigt svar på. Men en sak är säker, att börjar inte konsumenter i högre grad efterfråga klimatsmarta och miljövänliga produkter så kommer inte heller de som förser marknaden med dem att bryta sina invanda beteendemönster. De finner helt enkelt ingen anledning till det.  Böckerna säljer ju ändå.
Det säljs faktiskt ca 25-30 miljoner fysiska böcker/år i Sverige, enligt Svenska Bokhandlarföreningen och Svenska Förläggarföreningen. Se rapporten via länken:
http://www.forlaggare.se/sites/default/files/boken_2017.web.pdf

Men som den obotliga optimist jag är, jobbar jag oförtrutet vidare att erbjuda förlagen den mest klimatsmarta produktionen. Och börjar bokköparna knorra står vi redo.

Förmågan att göra nytta genererar framgång.

/Jonas

Om creaprint.se

Jag har jobbat i den grafiska industrins tjänst sedan 1983. Jag har hunnit gå igenom fotosättning, de första digitala scannrarna, desktop publishing, PageMaker, QuarkX-press, Acrobat, InDesign, Photoshop, triplex, quadroplex, arkoffset, rulloffset, trådbindning, limbindning, wire-o, klammerhäftning, ICC-profiler, color management, utskjutning, seglaminering, variabeldata, och mycket mer.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.