Det finns miljöfarliga transporter och det finns miljövänliga

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av de växthusgaser vi tillför atmosfären. Till detta ska vi lägga till de hälsoskadliga kolväten som tunga dieselfordon släpper ut. De ämnen (svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak) som orsakar försurning och hotar växt och djurarter kommer också från vägtransporter.

Naturvårdsverket meddelar att den utsläppsminskning man noterat från tung trafik från 2008 (ekonomiska krisen) nu bromsar in. Återigen ökar antalet tunga transporter på våra vägar. Och märkligt nog har inte tunga lastbilar några som helst utsläppsregleringar på nya fordon som personbilar och lätta lastbilar har.
Därför skriver Naturvårdsverket:
”För att nå klimatmålen behöver vi även förbättra logistiken och utnyttja möjligheterna att transportera med järnväg och sjöfart bättre.”
Läs mer här>>

Den senaste i raden som nyttjade STIGE:S tågtransporter för leverans var fotbollsprofilen Pelle Blohm, som producerade sin egenutgivna bok ”Blohm står när andra faller” på STIGE. Alla tre pallar böcker transporterades med tåg, utom den sista biten till Pelles adress. Vi tackar Pelle för förtroendet och önskar honom lycka till med försäljningen av sin bok. Ni kan beställa den på hans hemsida, klicka här>>

Pelle med bok for blogg

Pelle vid bokpall for blogg

I alla de sjutton år som Creaprint och STIGE samarbetat på den skandinaviska marknaden har 92% av alla transporter skett med järnväg genom Europa. För oss är detta naturligt och inget besvärligt alls. Så jag undrar varför fler inte gör det? Kan vi så kan  andra. Nu när klimathotet pockar på uppmärksamhet är det hög tid att lämna de gamla hjulspåren.

Men det är klart, viss förståelse har jag, om  inte kunderna ställer de rätta kraven så sker ingen förändring. Det är ju trots allt bekvämast att fortsätta som vanligt.

Jag är generellt ingen påhejjare av höjda skatter, men den ökade skatten på smutsiga vägtransporter som den rödgröna regeringen nu föreslår, välkomnar jag. För det är först när det känns i plånboken som många är villiga till förändring. Jag tycker det är rättvist att de som smutsar ner mest också ska få betala mest/kilometer. Men vi får se om förslaget får majoritet i riksdagen i höst. Alliansen och SD har ju sagt sig att de hellre fäller regeringen än låter denna skatt bli verklighet. I värsta fall blir det status quo och det är vi ju vana vid.

Vi har tillsammans under alla dessa år jobbat med att övertyga nya affärskontakter hur bra det är för miljön med tågtransporter och att använda energi till produktionen från solceller. En del har hållit med men fortsatt som vanligt med sina lastbilstransporter och energi från fossilenergi vid tryckningen av olika anledningar. En del vågar inte byta leverantör, en del anger prisskillnaden som orsak och en del bryr sig inte ett skvatt. Men några har vi lyckats få med ”på tåget”.

Och vi är oerhört glada för att våra befintliga kunder och de nya kunderna vi servar gillar vårt engagemang för miljön.  För det tänker vi fortsätta med.
Och i den bästa av världar följer andra efter.

Ha nu en riktigt skön sommar.
Vi finns tillgängliga under hela semestern, även om vi inte sliter lika många timmar på kontorsstolen.

/Jonas

 

Om creaprint.se

Jag har jobbat i den grafiska industrins tjänst sedan 1983. Jag har hunnit gå igenom fotosättning, de första digitala scannrarna, desktop publishing, PageMaker, QuarkX-press, Acrobat, InDesign, Photoshop, triplex, quadroplex, arkoffset, rulloffset, trådbindning, limbindning, wire-o, klammerhäftning, ICC-profiler, color management, utskjutning, seglaminering, variabeldata, och mycket mer.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.