FSC Certifiering

Vårt Italienska tryckeri: STIGE är från oktober 2007 nu också FSC-ceritfierade.
Detta är den högsta miljöcertifieringen som idag går att nå.
FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.
Skogsbruket som levererar virke eller råvara till pappersmassan ska bevara biologisk mångfald och därmed förbundna värden, vattenresurser, jordar samt unika och känsliga ekosystem och genom detta upprätthålla skogens ekologiska funktioner och integritet.

Urskogar, skogar av naturskogskaraktär och områden av stor miljömässig, social eller kulturell betydelse ska bevaras. Sådana områden får inte ersättas med trädplanteringar eller övergå i annan användning.Urbefolkningars lagliga eller hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och sköta sina marker, territorier och resurser ska erkännas och respekteras.

Skogsbruket ska respektera alla tillämpliga lagar i landet där det äger rum, internationella avtal och överenskommelser som landet förbundit sig att följa samt överensstämma med alla FSCs Principer och Kriterier.

När man vill köpa papper till tryck som innehåller råvara från skogar kan man som inköpare tyvärr inte lita på allmänna påståenden såsom ”Alla våra produkter kommer från ansvarsfullt skogsbruk”. FSC-märkningen är din garanti för pålitlig, oberoende certifiering och märkning. Genom att köpa en FSC-märkt produkt stödjer man att skog brukas efter FSC-standarder (regler) som är baserade på tio globala principer och ett femtiotal kriterier.

För att säkerställa att det finns en koppling mellan en FSC-märkt produkt i konsumentledet till det FSC-certifierade skogsbruket, måste leden mellan skog och konsument vara spårbarhetscertifierade (Chain of Custody = CoC). Genom FSCs spårbarhet kan företag visa för konsumenter att man främjar ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt skogsbruk och förse sina produkter med FSCs varumärken. Det är de som producerar, tillför, förädlar eller påverkar varan som måste vara FSC-certifierade för att produkten skall få FSC märkas. Således är det inte tvunget att ett förlag, en reklambyrå eller distributör av trycksaken skall vara certifierade.

Alla våra certifieringar på STIGE (ISO 14001, FSC och ISO 9001) visar på att vi tar vårt ansvar för att på bästa sätt minimera rovdriften av våra gemensamma tillgångar (jord, vatten, luft). Men de är inte till någon som helst nytta om inte du som köpare värderar detta högt. Det är ingen konst att producera en vara billigt om man slipper kostnader för certifieringar, revisioner och miljöförbättrande åtgärder. OM vi alla i allt högre grad väger in miljökonsekvenser i våra beslut tar vi VÅRT ansvar och gör vad vi kan för att mildra klimatförändringen.

VI gör det lätt för dig att vara Klimatsmart.
Välkommen i klubben! 

Jonas Jernberg
Creaprint 

P.S  Vi levererar fortfarande våra trycksaker via Järnvägsnätet – för miljöns skull!  D.S 

Om creaprint.se

Jag har jobbat i den grafiska industrins tjänst sedan 1983. Jag har hunnit gå igenom fotosättning, de första digitala scannrarna, desktop publishing, PageMaker, QuarkX-press, Acrobat, InDesign, Photoshop, triplex, quadroplex, arkoffset, rulloffset, trådbindning, limbindning, wire-o, klammerhäftning, ICC-profiler, color management, utskjutning, seglaminering, variabeldata, och mycket mer.
Det här inlägget postades i Miljöcertifiering. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar