Har du rent samarbete?

ISO 14001 (International Standards Organization)

ISO 14000-serien är en samling standarder som är tänkta att användas som verktyg och vägledning när ett företag vill styra sitt arbete i en mera hållbar riktning ur miljösynpunkt. Följer man anvisningarna och uppfyller kraven i ISO 14001 får företaget en miljöcertifiering.

ISO 14001 ser till hela företaget och är ett levande dokument där revisioner ingår som ett årligt återkommande moment. Man åtar sig att hela tiden förbättra sig och är till skillnad från Svanen en individuell licensiering. Man utgår från varje organisations nuläge och beskriver nuläget och sätter mätbara mål hur man skall förbättra sig. Kriterierna finns i 350 olika standarder för olika områden.

ISO samarbetar tätt med FN och ser hela tiden till att de verktyg som används för licensieringen sammanfaller med senaste besluten.
ISO 14001 är den enda av miljöcertifikaten som ser till hela organisationen. Alla de andra beaktar bara processen för t.ex. papprets väg från avverkning till massaved till papper och ända fram till återvinning. Så vill du ha rent samarbete skall du använda ett företag som är licensierat efter ISO 14001.

 

/Jonas

Om creaprint.se

Jag har jobbat i den grafiska industrins tjänst sedan 1983. Jag har hunnit gå igenom fotosättning, de första digitala scannrarna, desktop publishing, PageMaker, QuarkX-press, Acrobat, InDesign, Photoshop, triplex, quadroplex, arkoffset, rulloffset, trådbindning, limbindning, wire-o, klammerhäftning, ICC-profiler, color management, utskjutning, seglaminering, variabeldata, och mycket mer.
Det här inlägget postades i Miljöcertifiering. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar