Skogslandskap farväl. 65 år i Dalaskogens tjänst

”Ser inte skogen för alla träd
Ser inte sanningen för alla lögner
Först när skogen är borta
blir sanningen tydlig”

/citat ur boken Skogslandskap farväl

För ca två månader sedan producerade vi en bok på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Dalarna. Boken Skogslandskap Farväl är på 384 sidor plus omslag och trycktes i 2 000 exemplar. När jag idag var i kontakt med Bengt Oldhammer, som är initiativtagare och själv medverkar i boken, får jag veta att den sålt så pass bra att de nu räknat hem kostnaderna. Och de har böcker över för att gå med lite vinst. Den vinsten tänker de enligt Bengt använda till finansiera andra projekt.  Jag tog tillfället i akt att ställa några frågor till honom om arbetet med boken.

Bengt Oldhammer 2 for webb
Bengt Oldhammer när böckerna levererades. Foto: Bengt Oldhammer

Att göra en bok i ett sådant här relativt smalt ämne är inte vanligt.
Vad var syftet med att göra denna bok?

-Att öka förståelsen och kunskapen om varför vi måste slå vakt om de fåtaliga skyddsvärda naturskogar och skyddsvärda skogslandskap som finns kvar. Men den är också ett tidsdokument där några av Dalarnas mest kunniga naturvårdare medverkar, en del med 65 års erfarenhet av skogens förvandling från artrika naturskogar till plantager.

Har ni nått syftet med utgivningen?

-Vi har nått ut med budskapet i media men att sedan förmå skogsbruket att spara skyddsvärda skogar är tyvärr inte det lättaste. Syftet är alltså inte nått, men vi jobbar på det.

Hur har den tagits emot av läsarna och hur har andra medier uppmärksammat den?

-Vi har fått översvallande lovord och dessutom ovanligt många kommentarer. Ofta brukar det vara ganska tyst från läsarna när man gett ut en bok, men inte denna gång. Den berör och många uppskattar bokens innehållsmässiga tyngd. De största tidningarna i Dalarna har skrivit helsidor om den. Ytterligare flera artiklar och reportage är på gång vet jag. Den beskrivs också på olika hemsidor, t ex Natursidan.se

 I vilka sammanhang använder ni boken?

-Vi har delat ut den till ganska många politiker och beslutsfattare, men annars säljer vi den på olika möten som Naturskyddsföreningens kretsar har. Föreningen har ju över 7000 medlemmar i länet och den sprids kanske inte mun från mun men i alla fall hand från hand. En del bokaffärer och Naturum säljer den också.

 Av vilken anledning ville ni ha det absolut bästa miljöalternativet?

-Naturskyddsföreningen vill ju gärna vara ett föredöme i sådana här sammanhang. Solcellselen imponerade mest på styrelsen men flera tyckte också det var bra att transporten inte gick med lastbil. Papperet kommer från ett skogsbruk i Europa som inte bedriver storskaligt hyggesbruk på det sätt som sker överallt i Sverige sedan mer än 60 år tillbaka. Att den tryckts på papper framtaget enligt tysk FSC-standard var en tydlig markering från vår sida.  Det faktiskt finns alternativa skogsbruksmetoder. Tänk när de som köper pappersprodukter börjar kräva ett skogsbruk utan hyggen?

Berätta varför det är viktigt för er.

-Mest en samvetsfråga höll jag på att säga. Nej, men det är klart att man vill skada miljön så lite som möjligt om det går.

Vad var svårast under processen?

Att värdera transporten från Italien kontra transporten från ett tryckeri i ett närområde i Sverige var knepigt.

Vad var lättast under processen?

Att bestämma sig för solcellsel. Det är en klockren signal om att vi vill inte ha olja, kol eller kärnkraft.

 Enligt dig är många exemplar redan sålda men ni har en del kvar. Om jag skulle vilja köpa ett eget exemplar, var kan jag köpa det?

-Maila  namn och adress till  kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se  (200 kr plus 45 kr frakt)

Planerar ni någon uppföljare?

-Nej , men gärna en ny upplaga…

Ja, då vet du vart du ska vända dig, eller hur?

/Jonas

Om creaprint.se

Jag har jobbat i den grafiska industrins tjänst sedan 1983. Jag har hunnit gå igenom fotosättning, de första digitala scannrarna, desktop publishing, PageMaker, QuarkX-press, Acrobat, InDesign, Photoshop, triplex, quadroplex, arkoffset, rulloffset, trådbindning, limbindning, wire-o, klammerhäftning, ICC-profiler, color management, utskjutning, seglaminering, variabeldata, och mycket mer.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.