Högt betyg från Lantmäteriet

Testprinting Lantmateriet 2015

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och förser samhället med geodata. Med geodata menas kartor, bilder och annan grundläggande geografisk information.
I och med detta är de ytters noggranna när det gäller val av samarbetspartners och underleverantörer.
Creaprint/STIGE har som leverantör till Norstedts kartor nyligen tillsammans vunnit en upphandling vad gäller tryck och falsning av Fjällkartor och Vägkartor.
Tillvägagångssättet var att vi fick utvalda testfiler att trycka  och skicka in till Lantmäteriet för bedömning. Efter att vi blivit godkända där gjordes en liknande tryckning när personal från myndigheten var närvarande på tryckeriet och övervakade processen för att bedöma vår förmåga att repetera samma höga resultat. Lantmäteriets personal hade då också möjlighet att se hela verksamheten och bedöma oss efter sina krav.

Nedan följer utdrag ur deras resultatrapport:

Provtryckning Vid provtryckning så vill vi följa ett kartblads tryckning från start – hämtning av fil till färdig tryckt karta för leverans. För offset kan plåt förberedas innan besök – men hämtning och andra moment utförs som för normal produktion. Vi vill gärna tillsammans med tryckeriet göra en bedömning av tryckresultat och repeterbarhet  Detta protryck kommer jämförsde av er inskickade provtrycken.

Betyg: 4 av 5
Det inskickade provtrycket
det bästa vi sett i träff
för kartans färger.
Vid besök – mycket bra resultat
A. Teknik Vi tittar här på vilka tryckmetoder och vilken utrustning som finns. Använder man pdf eller tiff-fil för tryckningen av våra kartor? Vi provkör rippning av en pdf-fil innehållande kartdata – Hur lång tid tar det?
Resultat: Godkänd
B. IT-lösning Vilken it-lösning används – kapacitet och lagring av data presenteras
Resultat: Godkänd
C. Kvalitet Kvalitet på tryckta produkter och processer – Här vill vi gärna som en del se hur man arbetar med mätning och kontroll för färghantering – kontrollstrippar färghållning – standarder ICC
Resultat: Godkänd
D. Processer och rutiner Genomgång av processer och rutiner.
Resultat: Godkänd
E. Allmänt intryck  Hur ser lokalerna ut – mottagning och det allmänna intrycket av företaget
Resultat: Godkänd 
F. Miljö Vilken miljöcertifiering finns och hur ser arbetsmiljön ut
Resultat: Godkänd
G. Repeterbarhet Vi jämför det tryckta provtrycket med de av er inskickade provtrycken. Mätning av Fogra 39 på provtrycket skall göras
Resultat:

Betyg 1-5
STIGE:S betyg: 4
Det inskickade provtrycket
det bästa vi sett i träff
för kartans färger.
Vid besök – mycket bra resultat
Bedömningen vid besök är två nivåer – Godkänd eller icke Godkänd. Undantaget är repeterbarhet, se nedan. Det viktigaste momentet är provtryckningen av kartfilen – Här vill vi gärna se att samma resultat uppnås som för inskickade provtryck – Jämförelse här kommer göras på plats tillsammans med tryckeriet/underleverantörens personal
Repeterbarheten kommer att utvärderas vd besöket. Vi kommer jämföra det provtryck som görs vid besöket med det inskickade provtrycket. Kontrollmätning på provtrycket görs av Fogra 39 Färgprofil
Poängen för repeterbarhet ges i skalan 1 till 5 poäng – där 1 och 2 ej är godkänt och diskvalificerande.

Vi är givetvis väldigt stolta och glada att vårt dagliga arbete får ett sådant högt betyg vid en utvärdering av en oberoende part som ställer så pass höga krav. Genom att vara samarbetspartner tillsammans med Norstedts Kartor har vi än en gång visat oss kompetenta att anta svåra utmaningar.

Intrycket, uttrycket
och det perfekta trycket.

/Jonas

Om creaprint.se

Jag har jobbat i den grafiska industrins tjänst sedan 1983. Jag har hunnit gå igenom fotosättning, de första digitala scannrarna, desktop publishing, PageMaker, QuarkX-press, Acrobat, InDesign, Photoshop, triplex, quadroplex, arkoffset, rulloffset, trådbindning, limbindning, wire-o, klammerhäftning, ICC-profiler, color management, utskjutning, seglaminering, variabeldata, och mycket mer.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.