Utvecklat kontrollarbete av kvalitet

Efter att varit och hälsat på vårt italienska tryckeri, STIGE, och gått igenom deras kvalitetssäkringsarbete så har vi beslutat att erbjuda våra uppdragsgivare möjlighet till en tydlig uppföljningsservice.

När kunden försett oss med de färgspecifikationer enligt CIE lab som kunden kräver, inkl mätvärden och acceptansnivå för varje enskild färg i sin färgstripp, så bifogar vi, om så efterfrågas, en skriftlig rapport efter varje leverans. Rapporten innehåller de ursprungliga värden som är beslutade samt de värden som trycket på det specifika uppdraget visar. Dessutom kommer varje avvikelse utanför acceptansvärdet vara redovisat. På detta sätt åskådliggör vi det objektiva uppmätta resultatet utan inblandning av en okulär subjektiv bedömning. Det viktiga att nämna i sammanhanget är att det ställer krav på att vi erhållit en kalibrerad specifik kontrollstrip och de målvärden som skall uppnås i förväg av kunden.

Detta är idag inget nämnvärt merarbete för oss, mer än att vi delar med oss av våra interna kontrollpunkter som vi redan idag gör till kunden.

Kvalitet är ingen enskild detalj, det är kvaliteten i detaljerna som gör skillnaden.

/Jonas

Om creaprint.se

Jag har jobbat i den grafiska industrins tjänst sedan 1983. Jag har hunnit gå igenom fotosättning, de första digitala scannrarna, desktop publishing, PageMaker, QuarkX-press, Acrobat, InDesign, Photoshop, triplex, quadroplex, arkoffset, rulloffset, trådbindning, limbindning, wire-o, klammerhäftning, ICC-profiler, color management, utskjutning, seglaminering, variabeldata, och mycket mer.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar